The History Teachers' Association of Ireland
Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann

Representing Teachers Throughout Ireland